Legi

Hotarari Consiliu Local

HCL_308_26_10_2023

anexa_hcl_308_26_10_2023

HCL_299_26_10_2023

anexa_hcl_299_26_10_223

HCL_157_22_06_2023

anexa_1_hcl_157_22_06_2023

HCL_265_28_09_2023

anexa_hcl_265_28_09_2023

H.C.L._254_30_09_2021   HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de sport în aer liber din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Piatra Neamț și abrogarea HCL nr. 313 din 24.10.2018.

H.C.L._120_28_04_2022  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Piatra Neamț.

H.C.L._254_30_09_2021   HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de sport în aer liber din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Piatra Neamț și abrogarea HCL nr. 313 din 24.10.2018.

H.C.L._15_27_01_2022  HOTĂRÂRE Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului commercial.

H.C.L. 40/2022 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare si exploatare a parcarilor publice cu plata precum si a celui de transport, blocare, ridicare, depozitare si eliberare a autovehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al mun. Piatra Neamț.

H.C.L. 49/2022 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al mun. Piatra Neamț.

HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

HOTĂRÂRE nr. 843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice

HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare – REPUBLICARE

HOTĂRÂRE nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

HOTĂRÂRE nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Regulamentul privind normele de gospodarire, intretinere, curatenie si estetica in municipiul Piatra Neamt.

Regulametul UE 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabil de la 25.05.2018

H.C.L. 243/2014 privind reglementarea expunerii spre vânzare a autovehiculelor, interzicerea parcării autovehiculelor cu masă maximă totală autorizată peste 3,5 tone pe domeniul public sau privat al mun. Piatra Neamț

H.C.L. 498/2008 privind Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. al mun. Piatra Neamț-anexa2

H.C.L. 80/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a mun. Piatra Neamț

H.C.L. 129/2015 privind aprobarea Regumaentului privind eliberarea Autorizației pt. efectuarea transportului cu autovehicule speciale, pe raza mun. Piatra Neamț-anexa

H.C.L. 294/2019 privind aprobarea unor regulamente cadru (stadion, ștrand, pârtie schi, baie comunală)-anexa

 H.C.L. 382/2015 pentru actualizarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pt. deschiderea exercițiului comercial Comerț/Prestări Servicii/Alimentație Publică/Alte activități recreative și distractive pt. agenții economici care desfășoară activități comerciale pe raza Mun. Piatra Neamț

H.C.L. 305/2013 privind actualizarea Regulamentului privind transportul în regim taxi și de închiriere

H.C.L. 29/2020 privind actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în mun. Piatra Neamț, aprobat prin H.C.L. 371/2013, cu modificările și completările ulterioare

H.C.L. 80/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a mun. Piatra Neamț

H.C.L. 102/2018 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a Regumaentului de organizare și funcționare privind administrarea Ștrandului din mun. Piatra Neamț

H.C.L. 129/2015 privind aprobarea Regumaentului privind eliberarea Autorizației pt. efectuarea transportului cu autovehicule speciale, pe raza mun. Piatra Neamț

H.C.L. 143/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în mun. Piatra Neamț

H.C.L. 152/2017 privind aprobarea procedurii privind criteriile de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul mun. Piatra Neamț, în vederea aplicării prevederilor art. 489, alin. 5-8 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și anexei nr. 1 din H.C.L. 312/2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale

H.C.L. 153/2021 pt. modificarea H.C.L. 192/2020 privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public/privat aparținând mun. Piatra Neamț pt. terase sezoniere și comerț stradal

H.C.L._245_28_09_2017

H.C.L. 256/2018 privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a pârtiei de scko și a instalațiilor conexe, realizate prin proiectul ”Dezvolatrea infrastructurii turistice Masivul Cozla” din mun. Piatra Neamț

H.C.L. 294/2019 privind aprobarea unor regulamente cadru (stadion, ștrand, pârtie schi, baie comunală)

H.C.L. 338/2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare privind administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din mun. Piatra Neamț

H.C.L. 382/2015 pentru actualizarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pt. deschiderea exercițiului comercial Comerț/Prestări Servicii/Alimentație Publică/Alte activități recreative și distractive pt. agenții economici care desfășoară activități comerciale pe raza Mun. Piatra Neamț

H.C.L. privind stabilirea condițiilor de eliberare a autorizațiilor de racorduri modificată prin H.C.L. 245/2018

H.C.L. 498/2008 privind Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. al mun. Piatra Neamț