Legislatie privind activitatea Politiei Locale Piatra Neamt

Hotarari Consiliu Local

 • HCL 7 din 2010 privind normele de gospodãrire, intretinere, curatenie si estetica in municipiul Piatra Neamt (actualizatä de HCL 290/2013 si rectificatâ de HCL 351/2013)
 •  HCL 129 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizatiei pentru efectuarea transportului cu autovehicule speciale pe raza municipiului Piatra Neamt
 • HCL 243 din 2014 privind reglementarea expunerii spre vânzare a autovehiculelor, interzicera parcârii autovehiculelor cu masa maxima totalã autorizatã peste 3.5 t pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamt si stabilirea unor contraventii
 • HCL 382 din 2015 pentru actualizarea regulamentului privind eliberarea/vizarea anualã a Acordului pentru deschiderea exercitiului comercial Comert/Prestari servicii/ Alimentatie publicã/ Alte activitati recreative si distractive, pentru agentii economici care desfàsoara activitãti comerciale pe raza municipiului Piatra Neamt
 • HCL 371 din 2013 pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate in mun. Piatra Neamt
 • HCL 218 din 2008 privind stabilirea conditiilor de eliberare a autorizatIilor de racorduri si bransamente de utilitati publice pe raza mun. Piatra Neamt
 • HCL 498 din 2008 privind reguli pentru stabilirea culorilor finisajelor fatadelor pentru constructii din mun. Piatra Neamt
 • HCL 58 din 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • HCL 130 din 2015 privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL 305 din 2013
 • HCL 8 din 2007 Privind modificarea HCL nr. 112/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea unor reguli de circulatie pe raza mun. Piatra Neamt
 • HCL 111 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza mun. Piatra Neamt
 • HCL 281 din 2010 privind unele masuri pentru functionarea parcarilor cu plata din mun. Piatra Neamt
 • HCL 125 din 2016 privind aprobarea procedurii de schimbare a destinatiei spatiilor/cladirilor cu orice functiune in unitati de alimentatie publica
 • regulametul UE 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabil de la 25.05.2018