http://În dezbatere publică, Regulamentul de organizare si funcționare al Poliției Locale Piatra Neamt.https://politialocalaneamt.ro/wp-content/uploads/2023/11/ROF-Politia-Locala-Piatra-Neamt-2023.pdf