pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

 

 • 3 posturi de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1
 • 1 post de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat

 

Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:

 • Proba sportivă: 19.03.2018, ora 10:00 – eliminatorie – la Stadionul Municipal Ceahlăul / Sala Polivalentă Piatra Neamț;
 • Proba scrisă: 22.03.2018, ora 10:00, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț / la sediul Primăriei Piatra Neamț;
 • Interviul : data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până la data de 07.03.2018 (inclusiv),  ora 16:30.

 

Condițiile de participare la concurs

Condiții generale:

Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

 

Condiții specifice de concurs:

 • Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1
 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice de minim 6 luni;
 • să fie apt din punct de vedere medical si psihic pentru exercitarea funcției;
 • să dețină aviz psihologic pentru port armă;
 • să dețină permis auto categoria B.

 

 • Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publica 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat
 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice de minim 6 luni;
 • sa fie apt din punct de vedere medical si psihic pentru exercitarea funcției;
 • sa dețină aviz psihologic pentru port armă;
 • sa dețină permis auto categoria B.

NOTA

Detalii și formulare se găsesc pe pagina de internet a instituției:  www.politialocalaneamt.ro –secțiunea ”Cariera”

 Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon:  0233 231 300 – birou R.U.

 1. Atributiile prevazute in fisa postului de POLITIST LOCAL
 2. Continut dosar
 3. Bibliografie