POLIȚIA LOCALĂ  PIATRA NEAMȚ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane, Biroul Administrație și Contabilitate

Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Poliției Locale Piatra Neamț  după cum urmează:

  • Proba scrisă : pe data de 12.03.2018, ora 10:00.
  • Proba de interviu: pe data de 15.03.2018, ora 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până la data de 27.02.2018 (inclusiv), ora 16:30.

 

Condițiile de participare la concurs

Condiții generale:

Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

 

Condiții specifice de concurs:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice de minimum 9 ani;
  • Sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;

 

NOTA

Detalii și formulare se găsesc pe pagina de internet a instituției:  www.politialocalaneamt.ro

 Relații suplimentare se pot obține la la numărul de telefon:  0233 231 300 – birou R.U.

  1. Atributiile prevazute in fisa postului de consilier juridic
  2. Continut dosar
  3. Bibliografie
  4. ANUNT