In urma articolului avand titlul mai sus aratat,  publicat online in mesagerulneamt. ro,  subcrisa POLITIA LOCALA Piatra Neamt ,  facem  urmatoarele  precizari:

  1.   Referitor la procesul verbal incheiat initial in data de 22.02.2014 de catre agent Cristian Russu,  raspunsul la asa zisa “ intrebare de bun simt- de unde stia politistul local ca este vorba despre o constructie P+4 de moment ce nu exista nici o autorizatie”,  este urmatorul : din cuprinsul Certificatului de urbanism care reprezinta actul oficial cu caracter informativ si prealabil emiterii Autorizatiei de construire. 
  2. Constatarea contraventiilor in domeniul disciplinei in constructii este reglementata printr-o procedura speciala conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire., republicata si actualizata, cu caracter derogator de la dispozitile comune in materie reprezentate de OG 2/2001 privind regimul juridic general al contraventiilor .

          Astfel, in temeiul acestei legi politia locala are in mod exclusiv atributii legale limitate la faza initiala de constatare a contraventiilor.

Toate fazele ulterioare de stabilire a sanctiunii sau a masurilor complementare sunt exclusiv in atributia aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea  50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire.

Avand in vedere aceasta procedura legala aplicata la procesul verbal incheiat de catre agentul Florea Dan in data de 23.07.2014, cu privire la perioada scursa intre data constatarii contraventiei  si data intocmirii procesului verbal, mentionam  ca  aceasta perioada de 14 zile este justificata de inaintarea procesului verbal catre primarie unde, urmand normele privind circuitul intern al documentelor, arhitectul sef impreuna cu primarul municipiului procedeaza la stabilirea sanctiunii si a masurilor complementare si remiterea sa catre Politia locala, pentru comunicarea sa.

 

De asemenea, cu privire la acuza potrivit careia nu s-au luat masurile de sistare imediat dupa prima constatare,  intelegem sa explicam faptul ca actul sanctionator, avand ca masura complementara “ sistarea lucrarilor”, trebuie sa parcurga in mod obligatoriu ( si logic), ulterior intocmirii, faza comunicarii catre contravenient.   In masura in care acesta din urma refuza primirea, este urmata procedura de comunicare alternativa, respectiv prin posta, cu confirmare de primire sau, in ultima instanta , prin afisare la sediu  ( domiciliu ) contravenientului.

Aducerea la indeplinire a masurii complementare de sistare lucrari poate fi verificata dupa parcurgerea acestor etape de comunicare,  nefiind posibila  controlarea respectarii unui act de care cel vizat nu are cunostinta!

 

In concluzie, consideram ca articolul in cauza se bazeaza pe necunoasterea prevederilor legale cu caracter special in acest domeniu  ( disciplina in constructii ) Legea 50/1991, republicata .

 Suplimentar,  dorim sa adaugam faptul  ca Politia locala Piatra Neamt nu poate fi acuzata de pasivitate si neluarea masurilor legale ( sau “ indolenta”  conform terminologiei folosite in material ) in conditiile in care, motivat  tocmai de nerespectarea masurilor complementare de sistare a lucrarilor, a fost formulata Plangerea penala  inaintata catre IPJ Neamt  in data de 17.12.2014 .

 Consideram ca acesta informatie este una importanta si relevanta in economia intregului subiect iar obligatia furnizarii sale, in spiritul deontologiei profesionale si a prezentarii unor informatii netrunchiate,  va revenea in mod cert in conditiile in care v-am comunicat-o inca din luna august a anului 2015, in urma solicitarii dumneavoastra exprese formulata in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in data de 3.08.2015.

Mai mult decat atat, pentru intocmirea profesionala a materialului jurnalistic, apreciem ca utila  solicitarea unui punct de vedere si din partea IPJ Neamt, cu privire la stadiul cercetarilor efectuate in urma depunerii plangerii penale mai sus mentionate.

Compartimentul Secretariat si Relatii Publice