POLIȚIA LOCALĂ PIATRA NEAMȚ

Anexa p.v. nr. 1966 din 24.05.2018

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI  REZULTATULUI  PROBEI SCRISE DIN DATA DE 22.03.2018

 

 

Nr. crt Nume si prenume candidat Nr. si data contestatiei Functie solicitata Rezultat Obs.
1 SANDU FLORIN 1942/23.05.2018 Politist local, clasa III, asistent – BOP 1 RESPINS Art. 66 lit. c)

H.G. 611/2008

 

 

 

Afișate astăzi  24.05.2018, ora 14:30  la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției.

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie de solutionare contestatii:

Munteanu Codrina Elena