POLIȚIA LOCALĂ PIATRA NEAMȚ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante

1 post de Șef Birou Control;
1 post de polițist local, clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții, Biroul Control.
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Poliției Locale Piatra Neamț astfel:
Proba scrisă : 15.05.2017, ora 10:00;
Interviul : 17.05.2017, ora 10:00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până pe data de 03.05.2017 (inclusiv), ora 16:30.

Condițiile de participare la concurs:
Condiții generale:
Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Condiții specifice de concurs:
Sef Birou Control
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții civile, industriale si agricole sau arhitectură;
– Candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, construcții civile, industriale si agricole sau arhitectură, conform prevederilor art. 57, alin. (7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2);
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării functiei publice – minim 2 ani;
– Sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției de Șef Birou Control;
– Sa dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții, Biroul Control
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții civile, industriale si agricole sau arhitectură;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice minim 9 ani;
– Să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
– Să dețină permis auto categoria B.

Relații suplimentare se pot obține la la numărul de telefon 0233 231 300 – birou R.U.
anunt

bibliografie – pol. loc.- disciplina in constructii

bibliografie-sef birou control

declaratie art. 54 lit. h

declaratie_art_54_188

declaratie_politia_politica

dosar concurs

formular_inscriere