POLIȚIA LOCALĂ  PIATRA NEAMȚ – ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE – PENTRU OCUPAREA URMĂTOAREI FUNCȚII PUBLICE VACANTE

 

  • Șef birou Control

Concursul se va desfășura la sediul Poliției Locale Piatra Neamț după cum urmează:

  • Proba scrisă : 15.10.2018, ora 10:00;
  • Interviul       : în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condițiile de participare la concurs

  • Condițiile generale – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (A).
  • Condiții specifice pentru ocuparea funcției vacante de Șef Birou Control
  • Să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești/ științelor juridice/  științelor administrative;
  • Să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor absolvite (diploma de absolvire sau diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri de tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, cf. art.153, alin. (2) din Legea 1/2011 a educației naționale);
  • Să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • Să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minimum 5 ani;
  • Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

 

 

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până la data de 03.10.2018 (inclusiv),  ora 16:30.

NOTA

Detalii și formulare se găsesc pe pagina de internet a instituției:  www.politialocalaneamt.ro –secțiunea ”Cariera”

 Relații suplimentare se pot obține la la numărul de telefon:  0233 231 300 – birou R.U.