TABEL REZULTATE

proba operare PC la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Achiziții publice și Asigurare Logistică

 

 

 

Nr. crt. Nume si prenume Functia pentru care candideaza Prezent / Absent Rezultat proba PC Admis/Respins
1 GHERGHIN AURELIA Consilier, clasa I, grad profesional superior Prezent Admis

 

Rezultatele au fost afișate astăzi   17.10.2018 ora 10.45 la locul de desfășurare a probei.

Candidații care au fost declarați ”ADMIS” la proba de operare PC, se pot prezenta la proba scrisă, stabilită în data de 18.09.2018, ora 10:00.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestații la secretariatul comisiei de concurs în termen de cel mult 2 ore de la data/ora afișării rezultatelor probei PC.