Nr. crt Nume si prenume candidat Nr. si data contestatiei Functie solicitata ADMIS/ RESPINS Obs.
1 MOȘNEGUȚU ADRIANA  5129/01.11.2017 Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1 RESPINS Art. 66, lit. c)

din H.G. 611/2008(A)

2 ZBRANCA MĂDĂLINA ELENA 5115/01.11.2017 Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat RESPINS Art. 66, lit. c)

din H.G. 611/2008(A)

 

 

Afișate astăzi  01.11.2017, ora  19:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț si pe site-ul institutiei politialocalaneamt.ro

 

Interviul va avea loc pe data de 02.11.2017, începând cu ora 10:00, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.