REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR

înscrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Achiziții publice și Logistică, Birou Administrație și Contabilitate

 

 

 

 

Nr crt Nume si prenume candidat Nr. si data dosarului Funcția publică solicitată ADMIS/ RESPINS Obs.
1 BEREA MIHAELA

MIRABELA

3163/08.08.2018 Consilier, clasa I, grad profesional superior

Comp. Contabilitate, Achiziții publice și Logistică

RESPINS Neindeplinire cond.minima de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concurs confm.art.57 alin.5, lit c din Legea 188/1999(A)

 

 

Rezultat afișat astăzi 09.08.2018, ora 11:15, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției.

Termen de contestație 24 de ore de la data și ora afișării la sediul instituției.

 

 

 

Secretar

Negrus Laura Elena