REZULTATELE INTERVIULUI  

07.05.2018

 

 

Nr crt Nume si prenume candidat Funcția publică solicitată Punctaj interviu ADMIS/ RESPINS
1 RUSU COSTEL CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 75.33 ADMIS 
2 MOROFLEI MIOARA CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 63 ADMIS

 

Afișat astăzi  07.05.2018, ora 12:20  la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției.

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afisare,  la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.

 

 

 

Secretar: Negruș Laura Elena