REZULTATELE  FINALE  ALE CONCURSULUI DE RECRUTARE

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

 

 

Nr crt Nume si prenume candidat Funcția publică solicitată Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj total Rezultat  final
1 RUSU COSTEL CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 50.16 75.33 125.49 ADMIS
2 MOROFLEI MIOARA CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 52.83 63 115.83 RESPINS

 

 

 

Afișat astăzi 09.05.2018, ora 12:30 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției.

 

 

 

 

Secretar:

Negruș Laura Elena