Prin Decizia nr.11 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din data de 19 iulie 2017, nu au fost afectate

sub nici o forma atributiile legale de sanctionare pe care Politia Locala le are in domeniul sigurantei

rutiere, potrivit dispozitiilor art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr.155/2010, actualizata, motiv pentru

care aceasta activitate va continua pe aceleasi temeiuri legale cu cele existente in prezent.

Aceasta pronuntare se refera strict la corecta interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin.

(1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr.

155/2010.

Respectivele articole vizate reglementeaza exclusiv chestiuni privitoare la comunicarea de catre

proprietarul sau deţinătorul unui vehicul a datelor de identitate ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul

pentru a fi condus pe drumurile publice, nefacandu-se nici o mentiune despre atributiile politistului local de a

actiona in trafic .

Cu mentiunea ca aceasta situatie nici nu are reglementare expresa in Legea politiei locale

nr.155/2010, actualizata, ci doar in O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precizam ca

toate dispozitiile Legii politiei locale nr.155/2010 sunt si raman in vigoare, din aceasta perspectiva

activitatea Politiei locale nesuferind nici o modificare in urma pronuntarii respectivului Recurs in interesul

legii.

Totodata, mentionam ca Politia locala P. Neamt nu a uzat de aceste prevederi din O.U.G. nr. 195/2002

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, respectiv nu a solicitat niciodata comunicarea de catre

proprietarul sau deţinătorul unui vehicul a datelor de identitate a persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru

a fi condus pe drumurile publice, aceasta fiind, probabil, o practica existenta in cazul altor politii locale din tara sau

din capitala, motiv ce a condus la formularea respectivului recurs in interesul legii de catre Institutia Avocatului

Poporului.