Polițiștii locali din cadrul Biroului Control, Compartimentul Comercial – Poliția Locală Piatra Neamț au verificat și monitorizat, în perioada 03.01.2020 – 29.02.2020, modul în care operatorii economici din Piatra Neamț (persoane fizice și juridice)  respectă prevederile OG 99/2000R privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și ale Legii 12/1991R privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.

Astfel, au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.400 de lei pentru lipsa acordurilor de funcționare, pentru expunerea spre vânzare a produselor cu termen de valabilitate expirat precum și pentru nerespectarea codurilor CAEN înscrise în certificatele de înregistrare.

Totodată, 17 unități comerciale și de prestări servicii au primit sancțiunea complementară de suspendare a activității până la intrarea în legalitate, având în vedere faptul că acestea nu dețineau acorduri de funcționare valabile, conform art. 5, pct ”1” din OG 99/2000 (” Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii”).

Potrivit articolului 6 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, ”comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant; exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare”.

Nerespectarea prevederilor actului normativ sus menționat se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 400 și 1000 de lei și cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării.