1 post de Șef Birou Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date si Dispecerat
1 post de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică 1
2 posturi de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1
1 posturi de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat
2 posturi de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:
Proba sportivă (pentru posturile de execuție): 07.08.2017, ora 09:00 – eliminatorie – la Stadionul Municipal Ceahlăul / Sala Polivalentă Piatra Neamț;
Probă cunoștințe de operare PC (pentru funcția de conducere): 07.08.2017, ora 12:00 – eliminatorie – la sediul Poliției Locale Piatra Neamț;
Proba scrisă : 08.08.2017, ora 10:00, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț / la sediul Primăriei Piatra Neamț;
Interviul : 10.08.2017, ora 10:00, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț .

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până pe data de 25.07.2017 (inclusiv), ora 16:30.

Condițiile de participare la concurs
Condiții generale:
Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Condiții specifice de concurs:
Șef Birou Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date Și Dispecerat
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice (drept), științe militare, informații și ordine publică sau tehnic (calculatoare și tehnologia informației, electronic, electrotehnică, mecanică);
candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării functiei publice – minim 2 ani;
cunoștințe de operare PC ( nivel mediu )
sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției de Șef Birou Ordine Publica 2, Monitorizare Video, Baze de Date si Dispecerat;
sa dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică 1
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Nu este necesara vechime în specialitatea studiilor;
Să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
Sa dețină aviz psihologic pentru port arma;
Să dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1
Studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice- minim 6 luni;
Sa fie apt din punct de vedere medical si psihic pentru exercitarea functiei;
Sa dețină aviz psihologic pentru port arma;
Sa dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Nu este necesara vechime în specialitatea studiilor;
Să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
Sa dețină aviz psihologic pentru port arma;
Sa dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publica 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat
Studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice- minim 6 luni;
Sa fie apt din punct de vedere medical si psihic pentru exercitarea functiei;
Sa dețină aviz psihologic pentru port armă;
Sa dețină permis auto categoria B.

NOTA!
PRECIZĂRI PRIVIND PROBA SPORTIVĂ
În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu;
Toate probele se execută în aceeaşi zi, ordinea lor fiind stabilită de către examinatori;
Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului;
Este declarat PROMOVAT concurentul care a obţinut pentru fiecare probă minim nota 5.00 şi minim media notelor 6.00;
Baremele pe grupe de vârstă și sexe, sunt anexate prezentului anunț.

TEMATICA TESTARE P.C.

formular_inscriere

DOSAR CONCURS

declaratie_politia_politica

declaratie_art_54_188

declaratie art 54, lit. h

BIBLIOGRAFIE

BAREME PROBA SPORTIVA