1 post de Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1

1 post de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1

1 post de Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat  

2 posturi de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat

 

Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:

Proba sportivă: 30.10.2017, ora 10:00 – eliminatorie- la Stadionul Municipal Ceahlăul/Sala Polivalentă Piatra Neamț;

Proba scrisă : 31.10.2017, ora 10:00, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț / la sediul Primăriei Piatra Neamț;

Interviul : 02.11.2017, ora 10:00,  la sediul Poliției Locale Piatra Neamț

Dosarele de înscriere  se depun la sediul instituției, până pe data de  18.10.2017 (inclusiv), ora 16:30.

Condițiile de participare la concurs

Condiții generale:

Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Condiții specifice de concurs:

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice minim 1 an;
 • să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
 • să dețină aviz psihologic pentru port armă;
 • să dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1

 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice- minim 6 luni;
 • să fie apt din punct de vedere medical si psihic pentru exercitarea funcției;
 • să dețină aviz psihologic pentru port arma;
 • să dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice minim 1 an;
 • să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
 • să dețină aviz psihologic pentru port armă;
 • să dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publica 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat

 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice- minim 6 luni;
 • sa fie apt din punct de vedere medical si psihic pentru exercitarea functiei;
 • sa dețină aviz psihologic pentru port armă;
 • sa dețină permis auto categoria B.

NOTA!

PRECIZĂRI PRIVIND PROBA SPORTIVĂ

 • În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu;
 • Toate probele se execută în aceeaşi zi, ordinea lor fiind stabilită de către examinatori;
 • Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului;
 • Este declarat PROMOVAT concurentul care a obţinut pentru fiecare probă minim nota 5.00 şi minim media notelor 6.00;
 • Baremele pe grupe de vârstă și sexe, sunt anexate prezentului anunț.

Atasamente sub forma de link-uri:

BAREME PROBA SPORTIVA
formular_inscriere
dosar concurs
declaratie_politia_politica
declaratie_art_54_188
declaratie art 54, lit. h
bibliografie