Douăzecișiunu de unități de alimentație publică ce desfășurau activități de tip bar, cafenea, patiserie, cofetărie pe terase sezoniere, au fost verificate de către polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activități Comerciale – Poliția Locală Piatra Neamț.

 

Acțiunea cu caracter preventiv, s-a desfășurat în perioada 07.07.2022 – 15.07.2022, urmărindu-se dacă agenții comerciali dețineau documentele complete pentru funcționarea teraselor sezoniere (acorduri, avize eliberate de Primăria Municipiului Piatra Neamț, pentru ocuparea cu terase în sezon estival, a domeniului public).

Unsprezece dintre cei verificați își desfășurau activitatea pe terase, în condițiile prevăzute de H.C.L. 43/2022 și H.C.L. 15/2022, ceilalți 10 fiind somați să intre în legalitate în termen de 15 zile, astfel încât să nu fie sancționați contravențional. Până în prezent, în urma desfășurării acțiunii specifice nu au fost aplicate amenzi, dar în același context, reamintim deținătorilor de terase sezoniere în municipiul Piatra Neamț, că ”terasele sezoniere vor funcționa doar în baza unui acord de ocupare a domeniului public însoțit de avizul favorabil al arhitectului șef al municipiului, emise de către autoritatea administrației publice locale. În cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat acesta va fi ridicat de îndată și necondiționat, prin măsuri administrative de desființare conform Legii 50/1991” (H.C.L. 43/2022, art. 2).

Nerespectarea articolului sus menționat se sancționează contravențional cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei.