Având în vedere numeroasele atenționări meteo cod galben/portocaliu de vânt puternic din ultimele zile, precum și sesizările privind pericolul producerii de accidente/incidente din cauza acoperișurilor sau a fațadelor blocurilor care se pot desprinde, readucem în atenția cetățenilor municipiului Piatra Neamț câteva precizări:

 

Conform Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, art. 63 – (1) administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli commune, prin urmare, toți locatarii condominiului trebuie să contribuie financiar la reparațiile acoperișurilor, fațadelor și a tuturor părților comune din condominiu.

Preşedintele sau comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are obligația, potrivit aceluiași act normativ, să ia toate  măsurile necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora.

 

În acest context, Poliția Locală Piatra Neamț, prin intermediul polițiștilor locali responsabili de zonă, demarează o campanie de informare a tuturor președinților și administratorilor de asociații de proprietari din Piatra Neamț, cu privire la respectarea prevederilor Legii 196/2018, acolo unde este cazul, pentru a se preîntâmpina accidentele nedorite. Aceștia vor fi informați individual astfel încât, la rândul lor să transmită obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare, tuturor membrilor asociațiilor.