Acoperișuri luate vânt sau tencuială căzută de pe fațadele blocurilor, cu consecințe grave pentru proprietarii de autovehicule sau pentru pietoni, sunt imagini pe care nimeni nu și le dorește atunci când condițiile meteo sunt extreme.

 

În acest sens, Poliția Locală Piatra Neamț, prin Compartimentul Disciplina în Construcții și Biroul Ordine Publică a somat patru asociații de proprietari din Piatra Neamț, să respecte prevederile Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor și să facă reparațiile necesare atât la acoperișurile blocurilor cât și la fațadele acestora, acolo unde există riscul producerii de accidente.

În baza aceluiași act normativ, asociațiile de proprietari din care făceau parte imobilele ale căror șarpante au fost luate de vântul puternic și au provocat pagube materiale, au primit sancțiuni contravenționale (amenzi) în valoare de 1.700 de lei, pentru încălcarea art. 102, pct. 1, lit. ”c” din Legea 196/2018.

Conform Legii 196/2018, ”următoarele fapte constituie contravenţii și se sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni: neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora, conform prevederilor legale în vigoare”.

De asemenea, reamintim că lucrările de construire/reabilitare a acoperișurilor, extinderile de balcoane, anvelopările se execută numai în urma obținerii unei autorizații de construire eliberată de primăria Piatra Neamț, cu respectarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.