În perioada ianuarie – iunie 2021, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Poliția Locală Piatra Neamț au acționat pe linie specifică pentru combaterea și prevenirea depozitărilor necontrolate de deșeuri pe raza municipiului Piatra Neamț.

În acest sens, de la începutul acestui an, au fost aplicate 90 de sancțiuni contravenționale (65 de amenzi și 25 de avertismente), în valoare de 40.350 de lei, marea majoritate a acestora fiind pentru depozitarea deșeurilor în alte locuri publice decât în cele special amenajate (HCL 7/2010 actualizat cu HCL 135/2021 – Regulamentul de întreținere, estetică și curățenie în municipiul Piatra Neamț, art. 2, lit. ”a”).

De asemenea, în baza Protocolului de cooperare  încheiat între Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț au fost organizate și desfășurate două acțiuni comune, ocazie cu care s-a acționat  pentru depistarea depozitărilor necontrolate în Gara Veche (str. Moldovei, str. Olteniei, str. Ciocarliei), cartierul Speranța, pe malurile Bistriței, str. Aleea Brazilor și str. Gh. Asachi, zone cunoscute ca fiind predispuse în a se transforma în adevărate gropi de gunoi ilegale.

În urma constatarilor efectuate, au fost întreprinse măsuri de identificare a persoanelor care au aruncat deșeuri menajere sau reziduuri provenite din construcții în vederea luării măsurilor legale împotriva acestora și s-a reușit, cu sprijinul operatorilor de salubritate, igienizarea terenurilor în cauză.

Totodată, împreună cu reprezentanții SC Publiserv, au fost identificate  imobilele și blocurile care nu erau branșate la rețeaua de canalizare a apelor menajere sau care aveau căminele deteriorate, deversând apele uzate direct în canalizarea pluvială. Și în aceste cazuri s-au luat măsuri, iar asociațiile de proprietari și persoanele fizice au procedat la curățarea căminelor sau la realizarea de branșamente și racordarea la sistemul public de canalizare.