Apropierea primăverii aduce cu sine primenirea curților și grădinilor dar și o serie de probleme ce țin de protecția mediului înconjurător.

Având în vedere situațiile cu care polițiștii locali s-au confruntat în anii precedenți, readucem în atenția locuitorilor municipiului Piatra Neamț câteva precizări cu privire la depozitarea deșeurilor, în mod special în cartierele de case.

 

Conform H.C.L. 228/2021, art. 2, lit. ”a”, este interzisă aruncarea sau depozitarea pe străzi, parcuri, terenuri virane, malurile râurilor, lacurilor, lângă/pe/sprijinite de europubele, sheltere, etc., în alte locuri publice a gunoaielor menajere sau a altor reziduuri și gunoaie de orice fel”.

Așadar, în următoarea perioadă echipaje ale Compartimentului Protecția Mediului vor monitoriza toate albiile râurilor și pâraielor ce traversează municipiul Piatra Neamț, astfel încât cetățenii care locuiesc în proximitatea acestora să nu depoziteze necontrolat resturi menajere, mobilier vechi, textile ori reziduuri din construcții.

Totodată, cetățenii vor fi informați despre obligația de încheia contract cu operatorul de salubritate și despre interzicerea arderii resturilor vegetale.

”Este interzisă arderea resturilor de vegetație și menajere în curți, pe străzi, în containere și alte recipiente de colectare a gunoiului, pe spațiile verzi aparținând domeniului public, în parcuri ori în alte locuri publice”, iar propietarilor de imobile, instituțiile publice, operatorii economici, persoanele juridice ”le revine obligația să încheie contracte cu operatorii de salubritate, să colecteze și să depoziteze deșeurile menajere numai în europubele sau în locuri special amenajate” (art. 2, lit. ”c” și art. 1, lit. ”g” – H.C.L. 228/2021).