Având în vedere căderile de precipitații din ultimele 24 de ore, readucem în atenția cetățenilor municipiului Piatra Neamț, precum și a operatorilor economici, reglementările în vigoare, privind necesitatea îndepărtării zăpezii și a gheții de pe trotuare și din imediata proximitate a spațiilor de desfășurare a activităților economice sau comerciale.

Astfel, reamintim că ”pentru siguranța noastră a tuturor, persoanele fizice și juridice, asociațiile de proprietari trebuie să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarul din dreptul imobilelor, incintelor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea și de pe locurile de parcare pe care le folosesc. Zăpada și gheața rezultate prin curățare, se depozitează la o distanță de 30 de centimetri de bordura carosabilului. În imobilele unde funcționează societăți comerciale, obligațiile le revin acestora. Nu se admite aruncarea zăpezii din curți pe străzi sau trotuare. Țurțurii de la streașină se vor îndepărta în condiții de siguranță” (art. 1, lit. ”n”, H.C.L. 228/2021).

Pentru nerespectarea articolului sus menționat există și sancțiuni, iar acestea pot ajunge până la 1.000 de lei pentru persoanele fizice ori până la 2.000 de lei pentru persoanele juridice.