Având în vedere faptul că începând cu data de 09.11.2023 a intrat în vigoare noul Regulament privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial, vă facem cunoscut faptul că avizele, acordurile și autorizațiile eliberate de Primăria Piatra Neamț în baza H.C.L. 382/2015, trebuie preschimbate în termen de 60 de zile.

 

”Acordurile emise în baza prevederilor Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, aprobat prin H.C.L. nr. 382/09.12.2015 pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/servicii/alimentație publică în Municipiul Piatra Neamț, își păstrează valabilitatea încă 60 de zile după aprobarea noului regulament, timp în care agenții economici au obligația solicitării unor noi acorduri în temeiul prezentelor prevederi” (H.C.L. 307/2023, art. 14, alin. 4).

Noul regulament aprobat prin H.C.L. 307/2023 poate fi consulat de către persoanele interesate, accesând site-ul Primăriei Piatra Neamț primariapn.ro, iar verificarea respectării prevederilor hotărârii de consiliu sus amintite va fi efectuată de către polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activități Comerciale – Poliția Locală Piatra Neamț.