Știi care sunt atribuțiile polițiștilor locali în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal?

Dacă nu știi, te ajutăm să afli care sunt acestea, pentru a ne putea sesiza, atunci când vezi că în orașul tău nu se respectă legea!

 

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.

Identifică persoanele care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale și verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice.

Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie, pe domeniul public sau privat al municipalității ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii publice de interes local,.

Constată contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de urbanism sau, după caz, primarului unităţii administrativ-teritoriale, în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia.

 

#Poliția Locală Piatra Neamț

Dispecerat 0233.231.300