Începând din data de 02.04.2020, ora 24.00, intră în vigoare O.U.G. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, având în vedere necesitatea stringentă şi imediată de asigurare a unui caracter preventiv şi coercitiv adecvat sub aspectul răspunderii contravenţionale în cazul nerespectării sau neaplicării imediate a măsurilor stabilite.

Detalii aici: https://politialocalaneamt.ro/wp-content/uploads/2020/04/OUG-34-2020.pdf