POLIȚIA LOCALĂ PIATRA NEAMȚ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane, Birou Administrație și Contabilitate;
1 post de polițist local, clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții, Biroul Control.
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:
Proba scrisă : pe data de 21.03.2017, ora 10:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț;
Proba de interviu: pe data de 23.03.2017, ora 10:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până pe data de 08.03.2017 (inclusiv), ora 16:30.

Condițiile de participare la concurs
 Condiții generale:
Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Condiții specifice de concurs:
Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Comp. Juridic și Resurse Umane, Birou Administrație și Contabilitate;
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice minim 5 ani;
– Sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;

Polițist local, clasa I grad profesional superior – Comp. Disciplina în Construcții, Biroul Control
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții civile, industriale si agricole sau arhitectură;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice minim 9 ani;
– Să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
– Să dețină permis auto categoria B.

Relații suplimentare se pot obține la la numărul de telefon 0233 231 300- birou R.U.