POLIȚIA LOCALĂ PIATRA NEAMȚ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Ordine Publică:

– 2 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional debutant;
– 4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional asistent.

Probe stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:
– Proba sportivă- eliminatorie- se va desfășura pe data de 06.02.2017, ora 09:00 la Stadionul Municipal Ceahlăul/ Sala Polivalentă Piatra Neamț;
– Proba scrisă- se va desfășura pe data de 07.02.2017, ora 09:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț/ la sediul Primăriei Piatra Neamț;
– Interviul – se va desfășura pe data de 09.02.2017, ora 09:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până pe data de 25.01.2017 (inclusiv), ora 16:30.

Condițiile de participare la concurs

– Condiții generale:
Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

– Condiții specifice de concurs:

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Ordine Publică
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;
– sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
– sa dețină aviz psihologic pentru port armă;
– sa dețină permis auto categoria B.

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent– Biroul Ordine Publică
– studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – minim 6 luni;
– să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
– să detină aviz psihologic pentru port armă;
– să dețină permis auto categoria B.

PRECIZĂRI PRIVIND PROBA SPORTIVĂ
– În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu;
– Toate probele se execută în aceeaşi zi, ordinea lor fiind stabilită de către examinatori;
– Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului;
– Este declarat PROMOVAT concurentul care a obţinut pentru fiecare probă minim nota 5.00 şi minim media notelor 6.00;
– Baremele pe grupe de vârstă și sexe, sunt anexate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține la la numărul de telefon 0233 231 300- birou R.U.