POLIȚIA LOCALĂ  PIATRA NEAMȚ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Achiziții publice și Logistică,

Biroul Administrație și Contabilitate.

 

Condițiile de participare la concurs

Condiții generale:

Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

 

Condiții specifice:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • Cunoștințe de operare PC (nivel mediu)
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice de min. 7 ani;

 

Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Poliției Locale Piatra Neamț  după cum urmează:

  • Proba cunoștințe de operare PC: 17.09.2018, ora 10:00;
  • Proba scrisă : 18.09.2018, ora 10:00;
  • Interviul : 21.09.2018, ora 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, până la data de 10.09.2018 (inclusiv),           ora 16:30.

 

Bibliografia, atribuțiile postului, tematica și procedura privind desfășurarea probei suplimentare de operare PC se afișează la sediul și pe site-ul instituției www.politialocalaneamt.ro, secțiunea ”Cariera”

 

Date contact:  0233 231 300 – birou R.U.