Legislatie privind activitatea Politiei Locale Piatra Neamt

 

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii- REPUBLICARE

– LEGEA 103 din 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
– LEGEA 12 din 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
– LEGEA 148 din 2000 privind publicitatea

– LEGEA 155 din 2010 a politiei locale

– LEGEA 185 din 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (actualizată)
– LEGEA 188 din 1999 privind Statutul functionarilor publici
– LEGEA 205 din 26 mai 2004 republicată  privind protecţia animalelor

– LEGEA 211 din 2011 privind regimul deşeurilor
– LEGEA 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
– LEGEA 24 din 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
– LEGEA 252 din 2003 privind registrul unic de control

– LEGEA 258 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

– LEGEA 295 din 2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor (republicată) (actualizată)

– LEGEA 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
– LEGEA 349 din 6 iunie 2002(*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

– LEGEA 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
– LEGEA 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
– LEGEA 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
– LEGEA 54 din 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
– LEGEA 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
– LEGEA 61 din 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
– LEGEA 67 din 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
– LEGEA 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
– LEGEA 92 din 2007 serviciilor de transport public local (actualizată)

 

            Hotarari Guvern
– HG 333 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata
– HG 348 din 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
– HG 661 din 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator
– HG 843 din 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistice
– HG 947 din 2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
– HG 1375 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
– HG 1332 din 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

– HG nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a <LLNK 12002   195181 301   0 47>O.U.G. nr. 195/2002;

 

            Ordonante de Guvern
– OUG 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice
– OUG 195 din 2005 privind protecţia mediului
– OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
– OG 27 din 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
– OG 43 din 1997 privind regimul drumurilor
– OG 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
– OUG 97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor roman

– OUG 155 din 2001 (actualizată) privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

– ORDIN 356 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere

– ORDIN 60 din 2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice
– ORDIN 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
           

            Hotarari Consiliu Local
– HCL 7 din 2010 privind normele de gospodărire, întreținere, curațenie și estetică în municipiul Piatra Neamț (actualizată de HCL 290/2013 și rectificată de HCL 351/2013)

– HCL 129 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizației pentru efectuarea transportului cu autovehicule speciale pe raza municipiului Piatra Neamț

– HCL 243 din 2014 privind reglementarea expunerii spre vânzare a autovehiculelor, interzicera parcării autovehiculelor cu masă maximă totală autorizată peste 3.5 t pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț și stabilirea unor contravenții

– HCL 382 din 2015 pentru actualizarea regulmentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial Comerț/Prestări servicii/ Alimentație publică/ Alte activități recreative și distractive, pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale pe raza municipiului Piatra Neamț

– HCL 371 din 2013 pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate in mun. Piatra Neamt

– HCL 218 din 2008 privind stabilirea conditiilor de eliberare a autorizatiilor de racorduri si bransamente  de utilitati publice pe raza mun. Piatra Neamt

– HCL 498 din 2008 privind reguli pentru stabilirea culorilor finisajelor fatadelor pentru constructii din mun. Piatra Neamt

– HCL 58 din 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

– HCL 130 din 2015 privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL 305 din 2013

– HCL 8 din 2007 Privind modificarea HCL nr. 112/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe raza mun. Piatra Neamţ

– HCL 111 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza mun. Piatra Neamt

– HCL 281 din 2010 privind unele masuri pentru funcţionarea parcarilor cu plata din mun. Piatra Neamţ

– HCL 125 din 2016 privind aprobarea procedurii de schimbare a destinatiei spatiilor/cladirilor cu orice functiune în unitati de alimentatie publica